Music
Maskandi, or don't

Maskandi or don’t

by Dave Durbach / 22.01.2010

Shwi noMtekhala first came to my attention in late 2008 when Shwi was busted with close to 200 kg of weed in his bakkie. Since then I’ve been a huge fan.

In case you haven’t been paying attention, Shwi (real name Mandla Xaba) spent a short stint in jail before being released on bail. Read all about it here. Now the duo are back with a new album. Uyob’unenhlanhla (“You would be lucky”) proves them to be far more than mere enterprising stoners. In fact there’s ample reason here why the three-time SAMA winners are Mzantsi’s top-selling maskandi act, one of the few (like Busi Mhlongo) who’ve managed to broadcast the guitar-driven traditional genre to a wider audience.

The album’s title apparently alludes to those who turn to conflict in difficult situations – they “would be lucky” to survive. It’s a plea, in other words, for people to respect others, stay out of trouble and avoid confrontation – a lesson that Shwi has learnt from experience. Those able to delve into the Zulu lyrics will find songs of personal pain and redemption. For example, ‘Ngake ngaboshwa’ covers Shwi’s trial, his time in jail, the emotional conflict at having disappointed his fans and vindicated his critics. Elsewhere, he writes losing his mother and cousin on the same day, while his partner Mtekhala (aka Rogers Magubane) sings about having his house and livestock burnt in his home in KZN.

All tracks follow a fairly similar format, without too much deviation from the golden S&M touch – spine-tingling guitar intro followed by layers of rock-solid, dance-friendly drum machine, heavy synth and accordian vibes, and smooth-as-silk vocal harmonies. To reduce the music to its individual components and common characteristics however is to miss out on the individually crafted beauty of each song. The sound never grows tired, and offers something new on every listen. The title track incorporates mbaqanga basslines and scathamiya vocals. “Sahamba lashona” (something like “it went, it sank”) has a catchy synthesizer hook that sticks like glue. The remix of the track that ends the album is a drum-heavy dub mix of the original. Other highlights include the gospel-flavoured ‘Ngizothandaza’ (“I will pray”) and the gloomy splendor of “Ngangingazi” (“I didn’t know). On a lighter note, “Vuvuzela” encourages South Africans to get behind our national team and keep blowing on that most monotonous of plastic horns.

AmaSap

Another major maskandi act to jump on the $occer bandwagon in the name of national pride is amaSAP, whose new album Bafana Bafana is on a similar tip. The album’s fifteen tracks follow a familiar maskandi path, proceeding at a more leisurely pace than Shwi noMtekhala’s release, with more stripped down instrumentation, though the signature guitars and smooth synths are still there. Vocals are handled by Ali Mgube, supported by a trio of backing singers, and oscillate between impassioned singing and highly charged rapping interludes,

Highlights include “Ngibakhahlela Kunje” (something like “I kick them like this”), “Uthando” (“Love”) and the uptempo “Ngiyagodola” (“I feel cold”). Unsurprisingly, the title track is an appeal for our team to pull finger and make us proud in 2010, and should prove popular come soccer time. Even at their worst, amaSAP are only a little too mellow or repetitive. They may not have quite the same polished vibe as Shwi noMtekhala, but this is still a sweet disc.

One doesn’t need to understand Zulu to enjoy these albums; these songs speak on a level that transcends ethnic target markets and racialised preconceptions. If you have any interest at all in authentic local sounds, Shwi noMthekala and amaSAP are where you need to be.

55   40
37
SHARES
RESPONSES (1,971)
 1. Tman says:

  Heshhhhe

  Thumb up0   Thumb down 4

 2. Njemnyama says:

  Kwaze kwanzima kwabaculayo batshelwa emakhaleni abantu kuleynsuku abancengwa.

  Goba msenge negulayo imbuzi yodlalela kuwe.Abantu abangakhali ngokuxhaswa kaMjikjelwa ngoba asazi abaxhaswa ngan bona bedumile nje futhi asaz kuthi nabahlale bewina basuke bexhaswe wobani ngamalin.Umlandeli onamanga kodwa uzothi uyazi.

  Thumb up2   Thumb down 2

 3. shoba lenkunzi says:

  Ichalaha linamadl. Siyabaduduuuuuuula

  Thumb up1   Thumb down 2

 4. Thube lihle thwala says:

  Cha amanga mabi omaskand bayashaya angi understand y belwa ngoba nomunye ushaya ngendlela yakhe okuning asikuxoxe on facebook Thube lihle thwala 4rm Emnambithy

  Thumb up0   Thumb down 0

 5. shoba lenkunzi says:

  Ichalaho linamandl wOooooOlolo . Siyabaduudula. Syabaduudula

  Nibenokhisimus omhle
  Nigene kahle naku 2014
  Niyphathe kahle. Akugcini impilo isachubeka
  Spende ubuye nganeno.

  Nginithanda nonke and ngyafisa ukbonana nani 1day. Ukuba nani kubemnandi. Ngfunde okning kakhulu.

  Inkos inbusise

  Thumb up1   Thumb down 1

 6. shoba lenkunzi says:

  Ziyawa la

  Thumb up0   Thumb down 0

 7. Anonymous says:

  Nikuph nathul nje

  Thumb up1   Thumb down 0

 8. shayinja says:

  nikuphi we somdishoooooooooooo

  Thumb up0   Thumb down 2

 9. somdisha says:

  Sabonaaaaaaaaaaaaaaaaaani enyakeni omusha sethembe ukuthi ningene kahle akukho zihibe nokuzisola futhi anibulalanga bantu yesss

  sesilinde lelo langa ukuthi iChalaha lithathe ikhumbi yalo bavotile abalandeli bakhe umfana sahluleka thina ukuvotela iNdidane yethu aw suka nansi ingoma ivumeni bafana enyakeni omusha, ichalaha liwiniiiiiile siyavuma, liwiniiiiile ngempela boooo siyavuuuuma, lizosiculela lisjabulise siyavuuuuma isiweleleee siweleleeee siyavuuuuma

  koba kuhle uma nasemicimbini bezoba bangaka abalandeli bangagcini nokuvota kuphela yes yes yes yeeeeeeees aw saze safa ohoshozile webantu iheeee

  sengheeembe ningakhohlwa ichanel 161 Mondany Tshathugooooooodo

  Thumb up0   Thumb down 1

 10. shoba lenkunzi says:

  USUBONENI WASHESHE WAYBEKA WEMASKANDI. Kumahew ilanga awards

  Thumb up0   Thumb down 0

 11. Somdisha says:

  Shooooooba lenkuzi enkunzaneni uma singekho Thina bothina oSomdisaha, Cha mtakababa nami bengizitshela ukuthi iChalaha lemuke nalo iTekisi kodwa zashintsha izinto uke wayizwa iNdiadane uma ithi shintshil izinto shitshile bafana, nangempela sekuphelele emoyeni kuhle kwethukuthuku zenja ukuthi operation qoqikhumbi, eheeeeeeeeeeeee

  Kwaze kwamnandi ukuba yimi wooooololo kwaze kwamnandi ukuba iNdidaaaaane wooooololooo sondelani nonke bafana niguqe ngamadolo kimi weeeeee, Ngithi ngithenga ilanga namhlanje ngahlangabezana nezithi iNdi….daaaaa…..noooooo isikhale yemuka neTekisi emahewini kwaduma ispar sonke ngithi yes yes yes yeeeeeeeeeeeeees

  Chalaha engabe lizothini soke sizwe oheeeeeeeeeeeeee, philani nje wensizwa enyakeni ka 2014 yithi abantu,
  Sengheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebe womitttttt

  Thumb up0   Thumb down 1

 12. SHAYINJA says:

  Eheeeeeeeeeee singabuye sithin thina sothula sbuke nina kwazise kwazise phela lomkhulu wenu sekabizwa nge owna yamatekisi

  Thumb up0   Thumb down 0

 13. somdisha says:

  Shayinja mfaaaana kumele nehlise umoya bafana nivume ukuthi iNdidane iyohlezi ibadida abavele bekhohlwe nje nani futhi khohlwani yabonake kulokhu ivele yadida nathi mina ngase ngivumile ukuthi aliyithathe ichalaha kodwa zajiki izinto lingunamamba banj iChalaha ukuthi lingamelana noDiliza

  ngamuzwa eqamba amanga ethi uye obamba ihlwele iNdidane inamanga awimwhluli yena oheeeeeeee neshhhosha esfile, ngaze ngakzwela njemnyama ngoSaziwayo bakho abasanganayo iphi lento eyathi ayinaNdidane yona iheeeeeee heheheeeee ooooooow wemadoda eshhh

  kulonyaka nangu uKhuzane sovotela yena singabalandeli beNdisane ayke ngoMgqibelo siya ekharis fonteni sipheleza leyondoda efayo egula kakhuuuuuuuuuilu iyilanda intiyayo niyazike ukuthi yin leyonto wooooololoooooo esh

  senghembe bafana bam nonke ngithi kini unyaka omuhle engathi ningaphumelela kukho konke enikuhlelayo niyezwa ntwana zamiiiii. womittttt

  Thumb up2   Thumb down 2

 14. zakhele says:

  bayephi abantu ngokuwina kwendidane sebebalekile

  Thumb up0   Thumb down 1

 15. Bonah says:

  Ngiyabingelela onyakeni omusha iNdidane iyarobha to much ifuna ilokhu ihlezi iwina noma sengasafanele ikhwabanisa njalo nje yazi ngathi uNdlovu kwiSibaya noma sekwenza ngoba usemdala bayabona ukuthi uma engawini kuzoba yihlazo anginawo umona kodwa asiyiboneni into esile nengasile nokwenziwa ilima noma uyasatshwa kakhulu hlampe ubathembisa ukubabulala

  Thumb up0   Thumb down 0

 16. zakhele says:

  amanga lawo

  Thumb up0   Thumb down 0

 17. somdisha says:

  Bonah wavele wafika ngokuzosangana nje ntombi umbono wakho nawe loyo osangene ngoba lento yaqalwa uye uMjikjelwa bakhala abanye abaculi nathula nina ngoba vele nizonda iNdidane uma sekurojwa yena useyakhala sefaka abameli nani nithi kunamarobho

  kuyini lokhi okucabanga ukuthi kungamelana neNdidane useqalileke manje usukelana neyo

  womittttt yes yes yes yeees thatha Ndimande intozakho

  Thumb up0   Thumb down 0

 18. Bonah says:

  ai bo Somdisha ungasho nje uthi ngiyasangana vele wena ngeke ubone ngoba uyamthanda bekuwine uMjikijelwa la kwathiwa uzothola itekisi isiyelani pho kumtshengiseni ngoba bekufanele ithathwe ilo owinile mawubheka nje wena makube bekuwine yena uMtshengise itekisi ibizonikwa omunye umuntu yini aibo madoda.

  Thumb up0   Thumb down 0

 19. laucky says:

  Heshe! Madoda qiiii!

  Thumb up0   Thumb down 0

 20. Nkulozimlandelethule says:

  INdidane iskhokho bafowethu qoqakonke okuphambikwayo ndondo moto qoqakwasani ngiyakuvuma mfokaGcwensa, yikhona lokhu obekuthi kungamelana neschomane abazame okuuuuuuunyeeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 21. Bongani Dokzin Nkulumozimlandelethule Madondo says:

  Sengibacelela ushwele mfoka Gcwensa bahluleke ngisho sebekupha izibongo bekubiza ngoMbuyisa wabashaya nazo izibongo zabo lezo, umbono wami abayeke ukuphikisana nawe ngoba uyabahlula mfw2 ngithi phambili ngeNdidane phambili

  Thumb up0   Thumb down 0

 22. shayinja says:

  kwaaaaaaaaaaaaaa yin khonalokh???

  Thumb up0   Thumb down 2

 23. Bongi says:

  Mxm kuba kusekhona ibhova ngabe akunjena phela kwakuyibhubesi lelo iNkosi yomaskand ugcwensa lo ubezolala esbhedlela ayothola I oxygen ngath yashoda nesfutho buza kith umhlamhlavu wekhehla nje uGcwensa wenu kushoda usuku nje kwehle umndondo kuphele ngaye ngiyakudabukela weKhuzan uzofa ngoba usemncane nokhakhay lusafukuza

  Thumb up0   Thumb down 0

 24. Bongi says:

  Ufakaz wam yin balandeli bakaGcwensa ayikho lento kusebenza ikhubalo qha iofa inyanga sofana

  Thumb up0   Thumb down 0

 25. Somdisha says:

  Weee Bonah yazi ididwa into eypdwa mhlambe bowungawulwndeli lomncintiswano uDiliza uye owazihola phambili kakhulu nje futhi gwiqiqi uMjicks seqhamuka esehola phambili ngamavoti amaningi ehamba ephapha ethi wenza iOparation qaq ikhumbi singazike ukuthi wayekuzwe ngobani lokho

  Kuthe esekhulume wadela ethi yena akamesabi uNdimande futhi uye obambha ihlwele singazike ukuthi usuke ezibambaphi ngoba imicimbi kamaskandi siyayihamba, uthe esezitshelile ukuthi uselifaka emnlonyeni manje iqhatha kwaqhamuka iNdidane yavele walithatha yahamba nalo wase ekhaaala ekhaala ethi hhhhhh hhhhhh

  kwathiwa yiiiiiiiiini wathi ngiphucwe iNdidani, ikphuceeeeeeeni, ingphuce itekis, kuuuuuuuuuphi, emaHewini, hawe wena sowngaze ukhale kangaka angithi nawe ukwenzi wase ethi uMjiks ayke ngizohlohla balandeli bami benze uphenyo bese ngichashamina, weeeeekleeee ngyaxhakekake manje yena futhi usethukana neNdidane uzozwa ingaphendula eyami

  Siyanamuke nooooooooooooooooooooooooooke yim inhloko yakulomuzi
  Sengheeeeeeeeeembe wena Bonah kumele uzela ngikfundise

  Thumb up0   Thumb down 0

 26. Somdisha says:

  Tshela phela neQhawe lakho bongi lisebenzise ikhubalo asazi noma ikhubalo lisebenza nakumacomputer yini ufuna ukuthi wonke lama awards kusebenza ikhubalo Bongs vele uhlanzeke uma kungehli kahle fana

  Woooooooooooololowww hhhayi lo kaMjicks wenu othi wwwwhhoollollllowwwwo

  Thumb up0   Thumb down 0

 27. Bongi says:

  Somdisha akwaziwa noma uyokwaz yin kuhleka lomuntu wenu ngoba uMjiks uza kabi n sizovota sizobiza imeeting sizovotela emahall dis time kubi asinakudlala uMtshengisen elokhu eqinela izingane kaze uretire nini kanti yena noma usefuna kuphuma ngebhokisi eliwufish ngoba kayifun izinto eziwonqoh uthanda opomu bodwa buka nje mayegqoka ngath uyohlahla umoba ayi uyangidina uGcwensa

  Thumb up0   Thumb down 0

 28. Bongi says:

  WeSomdisha ugcwensa wokujikela ngeke ukholwe kade wayebenza bemthanda njengawe uyokutshela kuth kancikile ngawe suka awe uyaphoxa ngisho uwumlandeli uke ugibele yin kuleyamotooooo eyellow or uke ulunguze eskhwamen haaaaaa ungasala esigcawin ube wumhlabelo wenqina lemfene ngiyakukuzwa uphoxa ngenxa yokusuppoter lendoda mphini uyokwembula ulwembu lomuntu ngimaz kahle uhlale ebenza aze akhwehlele abambe isfuba

  Thumb up0   Thumb down 0

 29. Somdisha says:

  Bongs mfokababa iNdidane uma ike yathatha umhlala phansi kuyobusa uKhuzani vele ukhohlwe ukuthi uMjikjelwa uyoke uthole okuthile ngoba uhlezi ebalisa njaaaaaaaaalo yonke into uyifuna ngenkani ufuna ukuzenza inkinga engeyona ngoba kwakhona la emahewini vumani ukuthi kukhona into ayenzile ngeke ahlule Osaziwayo lapho ngiyaphika impela

  Ungajahi mfaaaana ukuthi ife iNdidane ngoba nansi iNdlamleze akekho oyoyikhona uma usela emzini wami uyosho uthi ngasho iNdidane izophuma kuyo yonke kulonyaka navelelwa iloyo mfana okwathiwa ufuna impama

  INdidaaaaaaaane ingeyeeeeeeeethu wothaniniii siyavuuuuma ” vuuuumaan phela nithuleleeeeni vuuuuuma snoko” iheeeeeeeeeeeeeeee heheeeeeeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 30. Bongi says:

  WeSomdisha uchemile impela kodwa akukho Khuzan wabusa ngeCd eyodwa vele ukhohlise inhliziyo yakho mtakababa ayikho lento yabo

  Thumb up0   Thumb down 0

 31. Bongi says:

  Somdishoooooooooooooooooo usekhona nkunzi or usesbhedleloooooooooo uyothola I oxygenooooooo nesfuthoooooo kwazise indidanooooo iphunyukunye ngembobooooo yenalitooooooooo sorry nkunz eminyaken ewu20 ezayo kobuye kulunge

  Thumb up0   Thumb down 0

 32. zakhele says:

  wena ngeke ugule yini kuncono ngoba yena usaphila kwafa ababengaguli

  Thumb up0   Thumb down 0

 33. Zukile fayilane eMatatiele says:

  Sengikhona nithin ngegama leNdidane??

  Thumb up1   Thumb down 0

 34. somdisha says:

  eheeeeeeeeeeee ebheeeeeeeeedu muuuuuuuntu ehlanganisa into engahlani ethi ngilele esbhedlela

  cha Bongs ngikhona nkunzi futhi ngyabuka nje uyangeyisa ungadlali ngokufa ndofa ndoda yize nhazi ukuthi uyazdlalela nje kodwa hhey ngiyakwesaba ukufa, lithin iChalaha ngeNdidaaane iheeeeee soke sizwe impela

  philani nje wensizwa

  Thumb up0   Thumb down 0

 35. Bongi says:

  Ngiyadlala Somdisha ngikukhonzile kakhulu Nkunzi angifisi siqhathwe izinto zabacul bt ngithanda indlela omsupporter ngayo undidane awudinwa noma sekuthiwan ume njalo Nkunz sidinga abantu abanjengawe mkhulu kuze sihlale sihappy kodwa ke Somdisha asivume nansi ingoma kamjiks kukhona thina ngeke namhlanje vuma somdisha awuzwe ke nkunz noma awuvume le inqina lemfe he he he ume njalo nkunz

  Thumb up0   Thumb down 0

 36. somdisha says:

  ngeke ngidlale ngawe Bongs mfokza leyongoma leyo imnandi impeeeeela eqinisweni nje ziningi ezimnandi kodwa kukhona lezi ezinye engingazizwa kahle yize engaculeli mina eculela abalandeli bakhe

  uma engabe wawukhona emlazi kuTalagu festive umkhulu wakho uMjicks wachoma ngalengoma yakhe ethi umasongololo kwathi angichashe ngoba iyabheda nje leyangoma, awuth ngiyiveme lengoma yakho ” kukhona thinaaaaa ngeke belungeeee namhlanjee”

  Ngishoooooooo ngenkaaaaani minaaaa ngzohlala laaa ngishoooooooo ngenkani

  sengheeeeeeeeembe womitttttt

  Thumb up0   Thumb down 0

 37. Bongi says:

  Uqinisile Somdisha bonke bakhipha amacd kodwa azibi mnandi zonke kuke kube khona othi noma uzidlala uzeqe ngoba naye ugcwensa kuye kudume ezimbala bt kube neyodwa nje engemnand bt ke angikhali ngoba phela ubani ongaqhubeka aphase kahle uthisha eseshonile phela uMgqumen wabapheka bonke labantu wababeka amanxiwa abo seyibo abanomzane ke abenze abakufundiswa bengaphoxi ibhova lasebenza kakhulu buka odlubheke bashaya izincwenga zomculo mabi amanga uMgqumeni ubongwa ezulwin ngekhona ngoba la emhlaben kaBongwanga wathukwa kodwa washo wath okunye kogcina sekuzibiza ngam awubuke nje oGcabashe befuna udumo ngebhova noGcwensa uyiskhokho bo asimshiyi ngaphandle

  Thumb up0   Thumb down 0

 38. shayinjo mphuphe says:

  aw we eee somdisho nakulokhu usakhulumela manye madoda engabe kowakini umuzi balala bedleni ,bantu bakwamtaung khuzani umkhovu wenu uqedela abantabami ukudla laphekhaya wasebenza kanzimudcwensa ,,,,engabe utholani kwindidane mbumbulu intengazi nokdlala intambo kweeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 39. shayinjo mphuphe says:

  nakho lokhu okudcwensa kwenziwa yibhova kungebhova kube akukho la okukhona njengamanje kkkkkkkkkkk yazi nina

  Thumb up2   Thumb down 0

 40. Somdisha says:

  Sowbuyile mfanami Mphuphe usabuya nakho ukuphupha kodwa koze kube nini mphuphe uphupha njalo nje uma uke wazumeka kancane uvele uphuphe ngami yazzz wena ngzokbhonyaaaaaaaaaa

  Shayinja leyongoma ayiculwa abafanyana abafana nawe abasondliwa ngakho keee vele uvale lomlonyana wakho ubuyele ebuthongweni bakho, uphi umnganyana wakho uNjemnyama enaningihlangenyela naye njengoba sowzobalisa wedwa la

  awthi ngthule ngoba kothiwa sengthe, lalelake mina mfana angibheke lutho kuNdimande ukuthi nje uyabusisa qobo futhi uzihambela yedwa la kumaskandi ungasho nanoma yini oyithandayo mfana kodwa kunjalo kangisho ukuthi abanye bayabheda kodwa kabasoze balunga kuloya muntu

  sengheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeembe

  Thumb up0   Thumb down 0

 41. shayinjo mphuphe says:

  kkkkkkkkkkkkkkkk weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee uphi unjebonvu enanisedelela nihamba nonke kkkkkkkk qhubeka ubakhohlise mnfana,,,,,,,, yiiithi esafika nalengoma nina baaaafana ,,,,?

  Thumb up0   Thumb down 0

 42. nomsa dladla says:

  phumile i dvd ye chalaha namhlanj we babooooooo

  Thumb up0   Thumb down 0

 43. nomsa dladla says:

  phela mna ngicheme ne chalaha ngenkani

  Thumb up0   Thumb down 0

 44. Somdisha says:

  kambe nawe wafikela ezandleni zami mkhulu usazinyela manje usuzibona engathi uhlakaniphila ngyakukhuza njalo wejulukile ngzoshintsha hhhhhmmmmm ngyaktshela

  kuthinike lokhu okuwuhhoshozile kuthi kwenzenjani? ngayiyeeee weeeeee wekleee nicula igekle bafana bami

  womitttttt sengheeeeeeeeeeembe yeeeeeeees

  Thumb up0   Thumb down 0

 45. zamukulungisa says:

  Oheeeeeeee ngihamba nechalaha shaya mfana

  Thumb up0   Thumb down 0

 46. zamukulungisa says:

  Shaya chalaha

  Thumb up0   Thumb down 0

 47. Somdisha says:

  Ngiyanizwa bafana bami inhle lento yenu yokuthi niziveze ukuthi nihamba nobani kodwa niyangichaza ngoba nijike nicuye ngapha kwaDlulu jeqeze yinhle impela lento futhi niyohlezi niphilela ukukhala nokubalisa nje kphela

  eheeeeee weklekleklekle oheheheheheeeeeeeeeeeeee yaqhumiiiii nsimbiiiii shiiiiiiiii ishiiiiiiiii

  Thumb up0   Thumb down 0

 48. zamukulungisa says:

  HawwuuuuuU mfowethu amanga mabi liyabhikra iChalaha ngihamba nalo nje Yes yes yes yes yes oheeeeeeeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 49. shayinjo mphuphe says:

  kkkkkkk weeeeeeeeeeeee uyazi ke ichalaha laphekwa endlunkulu yenu nonke kunye nawe ohamba nendidane angith yona yakuphika lokho umjiks waysholo yena thina ke njengabasendlunkulu siyofa la afa khona umjiks kkkkk niphile njeee kuloyo muzi

  Thumb up0   Thumb down 0

 50. Somdisha says:

  wena Shayinja vele ngiyijwayele lento yakho mfana angisakushayi ndiva mina uhamba nawo wonke umuntu lo nawe awusazi manje, iNdidane namanje ngiyakytshela wena mfana ayiphekangwa iBhova ungazijabulisa nje ngalokho mfana,

  Thumb up0   Thumb down 1

 51. shayinjo mphuphe says:

  kkkkkkkkkk weeeeeeeeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 52. luyanda mpungose eshowe says:

  Iteki lami lyabiza I puma lena ntombi ibalekela odaken. Singing ay ngyaythanda leyongoma guys uban oyculayo ngiy download manje

  Thumb up0   Thumb down 0

 53. zamukulungisa says:

  Sanbona bafowethu angthembe nisebahle nganzoma,bafowethu ngicela onengoma yeZilomo angisendele yona bakwethu ethi weMolokazane ngiyaktshela vuka sekusile

  Thumb up0   Thumb down 0

 54. Bonah says:

  Sanibonani nonke siyakhukhula siyakhona le eNquthu next week

  Thumb up0   Thumb down 0

 55. Njemnyama says:

  Sanibonani!bengithi kawsekho lomuzi dala ngucinga namhlanje bengilahlela nje.Bona…!

  Thumb up0   Thumb down 0

 56. shayainja says:

  aw njemnyama usaphila bafo ,,kuhambani kwibhova day Bonar sitshene thina esingakwazanga ukuya boooooooooo

  Thumb up0   Thumb down 0

 57. Bonah says:

  Ai ngikhona Njemnyama nguwe ongasaziwa.Shayinja mfethu angibaze ngisahamba kukhona okwangibamba.

  Thumb up0   Thumb down 0

 58. JAMA21/01 says:

  Kaze le ndidane yenu yayinjani ukukopela esikoleni ,uma kuwukuthi yake yathi ukuvakashela ngakhona. Ngisho ngoba nayo isishaya o ”yeeeeeeeeeesssssssssss” abangapheli ,izenza uDaniel Brian.nooooooooooooooo. mfoka Gcwensa don’t dare ever think you will always go away with izinto zabanye vusowakho umsebenzi libatshazw igama lakho.

  Thumb up0   Thumb down 0

 59. abagaxe izikhwama abambambathe zona ngake ngahlangana nomdlwane udlubheke ngathi akangiboleki intambo ngavele ngazidlalela ingoma yeCHALAHA wabipa wangena estage engathandanga ngashaya ingoma ethi ANGIYIDLALI MINA ENYE INTO NGIDLALA EZECHALAHA egoli e ale says:

  bathathe chalaha!!

  Thumb up2   Thumb down 0

 60. potoza mfana kuzolunga says:

  indidane iyispikili iyashayelwa weeee uma ungidlalela indidane usuke ungixosha futhi sekukhona olingingisa kulomculo sekukhona abazenza iBHOVA sekinya amazwana sizoke sizwe ngephasika ukuthi kule albhamu azoyikhipha ethi INJE’MNYAMA

  Thumb up1   Thumb down 0

 61. shayinja says:

  ew webalandeli bebhova lakith niyaphila kodwa ibambeni bakwethu siyohamba nalo ngoba lashiya lisenzele intengaphuphi ,asibayekeni olingisa kwazise ngeke bakhave kulela phimbo soyduduza ngechalaha ???? Stooooooop manalaaaaaaaph asambeeeekeeeeeeeeee he heeeeeeeeee

  Thumb up0   Thumb down 0

 62. somdisha says:

  sekubuye zonke ilwane ezimnyana neshaya izinja kwase kwagcwala amazenze nemkhaza emnyama konke kulambele igazi likaSomdisha khohlwani wembungulu ngeke nenze lutho la kimi

  ja bona nondind………. usubuyile nawe

  Thumb up0   Thumb down 0

 63. Njemnyama says:

  Useyagulani ekhanda lo?wathuka abantu.

  Thumb up0   Thumb down 0

 64. kwanda says:

  Ibhova lawupheka umasikandi bukanje wonke amaqhawe alandushuni walo ngisho nalo owabaleka ephehlweni sengiso inkosana yebhova eyabaleka yashiya indlunkulu ngenxa yomona nomhawu isisondeze ukhuzani kuze ingoma zayo zizoba nalolunqambothi lukashuni webhova ephike ophikayo ngifaku nyawo

  Thumb up0   Thumb down 0

 65. JEKAMANZI says:

  SIYAVUMA KUNJALO

  Thumb up0   Thumb down 0

 66. potoza mfana kuzolunga says:

  mathananazana baleleka nali ichalaha webhoshobane baleka uyocasha ngiyabonga kuMJIK’S ngokungipha umculo ozothile kuyacaca ukuthi uMJIK’S ubuya ezandle zebhova bathathe CHALAHA SEBEVUMILE ichala kuphela elisangidlala umaS’KANDI weeee lababanye nje shem ngiyabakhalela

  Thumb up0   Thumb down 0

 67. Bonah says:

  HHawu kodwa Somdisha wabanjani nje ngempela!!!

  Thumb up0   Thumb down 0

 68. shayainja says:

  kkkkkkkkk usomdisha udinga imthandazo kkkkkkkkkkkkk weeeeeeeeee ulandela ngehliziyo

  Thumb up0   Thumb down 0

 69. Njemnyama says:

  Lukholo lwami uhambe kahle ungagwembi njengobaba,ubaba waze wafa engakholwanga wathi kimi nami angzenzi ndodana ukuthi nje akuvumi.

  Thumb up0   Thumb down 0

 70. Magadlela says:

  San’bonani.ng’yavumga ngth ng’hamb nechalaha uyathanda aw’thandi umculo wkhe uyang’busisa

  Thumb up0   Thumb down 0

 71. Magadlela says:

  Selokhu waqala nje lomfo aiy shem ng’muzwa uyashaya.asthembe skhuluma lpha nje besyile naku gudfrydai.

  Thumb up0   Thumb down 0

LEAVE A REPLY

Loading...