About Advertise
Music
Maskandi, or don't

Maskandi or don’t

by Dave Durbach / 22.01.2010

Shwi noMtekhala first came to my attention in late 2008 when Shwi was busted with close to 200 kg of weed in his bakkie. Since then I’ve been a huge fan.

In case you haven’t been paying attention, Shwi (real name Mandla Xaba) spent a short stint in jail before being released on bail. Read all about it here. Now the duo are back with a new album. Uyob’unenhlanhla (“You would be lucky”) proves them to be far more than mere enterprising stoners. In fact there’s ample reason here why the three-time SAMA winners are Mzantsi’s top-selling maskandi act, one of the few (like Busi Mhlongo) who’ve managed to broadcast the guitar-driven traditional genre to a wider audience.

The album’s title apparently alludes to those who turn to conflict in difficult situations – they “would be lucky” to survive. It’s a plea, in other words, for people to respect others, stay out of trouble and avoid confrontation – a lesson that Shwi has learnt from experience. Those able to delve into the Zulu lyrics will find songs of personal pain and redemption. For example, ‘Ngake ngaboshwa’ covers Shwi’s trial, his time in jail, the emotional conflict at having disappointed his fans and vindicated his critics. Elsewhere, he writes losing his mother and cousin on the same day, while his partner Mtekhala (aka Rogers Magubane) sings about having his house and livestock burnt in his home in KZN.

All tracks follow a fairly similar format, without too much deviation from the golden S&M touch – spine-tingling guitar intro followed by layers of rock-solid, dance-friendly drum machine, heavy synth and accordian vibes, and smooth-as-silk vocal harmonies. To reduce the music to its individual components and common characteristics however is to miss out on the individually crafted beauty of each song. The sound never grows tired, and offers something new on every listen. The title track incorporates mbaqanga basslines and scathamiya vocals. “Sahamba lashona” (something like “it went, it sank”) has a catchy synthesizer hook that sticks like glue. The remix of the track that ends the album is a drum-heavy dub mix of the original. Other highlights include the gospel-flavoured ‘Ngizothandaza’ (“I will pray”) and the gloomy splendor of “Ngangingazi” (“I didn’t know). On a lighter note, “Vuvuzela” encourages South Africans to get behind our national team and keep blowing on that most monotonous of plastic horns.

AmaSap

Another major maskandi act to jump on the $occer bandwagon in the name of national pride is amaSAP, whose new album Bafana Bafana is on a similar tip. The album’s fifteen tracks follow a familiar maskandi path, proceeding at a more leisurely pace than Shwi noMtekhala’s release, with more stripped down instrumentation, though the signature guitars and smooth synths are still there. Vocals are handled by Ali Mgube, supported by a trio of backing singers, and oscillate between impassioned singing and highly charged rapping interludes,

Highlights include “Ngibakhahlela Kunje” (something like “I kick them like this”), “Uthando” (“Love”) and the uptempo “Ngiyagodola” (“I feel cold”). Unsurprisingly, the title track is an appeal for our team to pull finger and make us proud in 2010, and should prove popular come soccer time. Even at their worst, amaSAP are only a little too mellow or repetitive. They may not have quite the same polished vibe as Shwi noMtekhala, but this is still a sweet disc.

One doesn’t need to understand Zulu to enjoy these albums; these songs speak on a level that transcends ethnic target markets and racialised preconceptions. If you have any interest at all in authentic local sounds, Shwi noMthekala and amaSAP are where you need to be.

117   82
58
SHARES
RESPONSES (2,058)
 1. boya says:

  Bashaye into ecokeme OShwi noMtekhala ngyabavuma bahlanganise bonke abalandeli bakamaskandi

  Thumb up18   Thumb down 14

 2. shwi nomtekhala says:

  plz dont wear like grandfathers

  Thumb up5   Thumb down 11

 3. Potoza mfana kuzolunga says:

  Mina ngibhala lencwadi yami wooohh# bayoyifunda abafundile :singing.

  Thumb up3   Thumb down 3

 4. shayijooo says:

  wee balandeli bomaskandi kuno ba4 obedume ngelika Somdisha kuwo lomuzi ngizwa ngandlebenye ukuth wadlula emhlabeni ?

  Thumb up0   Thumb down 12

 5. ngfuni ngoma ka shwi eth _ SAHAMBA LASHONA sizanbo says:

  Ingoma bo sahamba lashona yashwi

  Thumb up14   Thumb down 12

 6. Potoza mfana kuzolunga says:

  Hhayi nam bengingakezwa ngalokho Shayinja, ay nako ukufa kuyisicefe ngabona uma kuhamba iDLAMANZI bekunan ke uma kufa mina lisale IDLAMANZI, buka manje sekugcwela omatapudaka bodwa, Mjik’s, Ali, Shwi, sesibheke nina kulomculo onomona, sayitshukutsa!!! Sayitshukutsha!!! WOOSHHH!!!

  Thumb up2   Thumb down 4

 7. Njemnyama says:

  Cha mina ngisekhona shayinja into sengaphelelwa yinto yokuchoma nokuzqhenya.Mhlampe noSomdisha intefanayo phela ngezwa ngandlebenye kuthi unsonsi wakhe usazothi ukugxila ekuzelapheni kunasemculweni.Nokho ihlobo seliyangena uzolulama:sithi ke thina idrad elide bo!

  Thumb up0   Thumb down 0

 8. shayijooo says:

  Niphile Njemnyama nebandla?

  Thumb up5   Thumb down 0

 9. injebomvu says:

  Ninjani bantu

  Thumb up0   Thumb down 2

 10. shayijooo says:

  yeb nkunzi usaphila

  Thumb up1   Thumb down 2

 11. mankwanyana says:

  Cha nyanizwa bafwe2 nemfez emnyama nayo iyashaya bandla smoke nizame no saziwayo

  Thumb up1   Thumb down 5

 12. mankwanyana says:

  I mean anoke nizame nemfez emnyama

  Thumb up4   Thumb down 2

 13. Wata nogwajomncane says:

  Ay mina angiboni lendaba ka ali negcokama elisha ngathi babhimba bonke nje lababantu umehluko angiwuboni.khuzani ninodlubheke bafana ngishayeleni lamabhimbi amabili ningakhohlwa nenkankane elimnyama elabonywa indidane, uyoze ubemhlophe umlobo batshele celas

  Thumb up0   Thumb down 1

 14. Wata nogwajomncane says:

  Njalo umlomo awshonephansike nkabiyam

  Thumb up0   Thumb down 0

 15. shayijooo says:

  kkkkkkkkk we nithin ngedcukama elisha

  Thumb up2   Thumb down 0

 16. Anonymous says:

  ama asap ngiyawavuma

  Thumb up0   Thumb down 5

 17. Anonymous says:

  Mina nje ukuthi vele nomaskandi angiwukhonzile kodwa mgqumeni nama sap kuhamba phambili

  Thumb up0   Thumb down 1

 18. shayijooo says:

  aw ukhonz oo alu kheli we nnkunz

  Thumb up0   Thumb down 1

 19. Potoza mfana kuzolunga says:

  Inkinga nina anifuni ukuvuma ukuth iCHALAHA liyinkosi yoMASKANDI, ninesifo esingalapheki umona, awbathathe mfana maan abagaxe izkhwama abambambathe zona

  Thumb up3   Thumb down 2

 20. shayijooo says:

  kkkkk

  Thumb up0   Thumb down 0

 21. Anonymous says:

  Sanbona balandeli bomculo kamaskandi.Abadinga ama CDs eynkunzi zabo amasha bengangithinta kule number-0819150112 ngabo 20:00.

  Kube ngose DBN,NUF,NES,NO kanye noLundi.Abatholakalayo mabekhiphile Osaziwayo,Ndindane,Mjiks,Khuzani,Ali,Sgwebo nabanye.I CD ingu R70.

  Sisonke singakuqeda ukuxhashazwa kwamaqhawe ethu.

  Thumb up3   Thumb down 0

 22. bk ,.nk says:

  oh mina bengzodinga eya mjiks manje ngse nmz

  Thumb up1   Thumb down 0

 23. shayijooo says:

  ew ba4weth ezibhlungu azphelili ngeqhawe lengoma yakwethu uKHWELEBHASIN

  Thumb up0   Thumb down 0

 24. Potoza mfana kuzolunga says:

  Sekonakeleeee again ngiwundabuzekwayo la emculwe bonke laba bazonda mina, angsaphathi lokhu okunuka umchamo shem nkosi yam akuzibekile phans nalokhu okuhonga amafinyela nakho akuyibekile phansi NALELI KHEHLANA nkosi yam nalo lifuna ukufela kimi (singing) ukhona ongakavumi ukuth umjiks uyena ophethe lana? Bathathe mfana maaan abagaxe izkhwa aboSISI BHUTI BAFUNAN EMCULWEN KAMASKANDI, UMJIK’S UYINGQWELE….

  Thumb up1   Thumb down 0

 25. Anonymous says:

  Siyabonga bomasikandi niqhubek nishaya igomaa

  Thumb up0   Thumb down 0

 26. Anonymous says:

  Mollo baf2

  Thumb up0   Thumb down 0

 27. Anonymous says:

  kazi nithuleleni Phuzekhemisi nawe Hhashelimhlophe ningakhuzi izimakwe zibanga ithambo elidala elingasenanyama kodwa ke aksenani.if nihluleka ziyekeni zijuluke zize ziquleke uma zithanda.

  Thumb up0   Thumb down 0

 28. thokozani says:

  Ai abantu abadala abahlale phansi baphumule kuqhubeke intsha kodwa abekho abazovala iskhala sabo ikakhulukazi uShwi noMtekhala akekho oyophinde abadlule qiniso elimsulwa lelo akusiwo umbono

  Thumb up0   Thumb down 0

 29. Fanwell says:

  Dsd dlala ingoma uyekele omathapha udaka

  Thumb up0   Thumb down 0

 30. Fanwell says:

  Mhlongo uyibambe kanjalo mfowethu ngiyisuppoters lakho ngibuya ezim

  Thumb up0   Thumb down 1

 31. sihle mkhize says:

  bafwethu ngingumlandeli kamaskandi ngyanicela niyeke ukuchwensana akenihlangane nonke nibe imbumba nishaye ingoma yakithi nilandele ubaba uHhashi elimhlophe,uPhuzekhemisi kanye noMfazi omnyama.

  Thumb up0   Thumb down 1

 32. Anonymous says:

  ngingumlandeli kamaskandi bafowethu ngithi iyekeni lento yokuthukana nifane noShwi nomtekhala,igcokama elisha,imfezi emnyama nabanye unwele olude.

  Thumb up2   Thumb down 0

 33. tomato (igeza elincane) says:

  cha mina ngiyazi fela nga ma s.a.p.. mgube ngiyeza ngizohlaba kuwe cha uyinkabi ngempela.

  Thumb up1   Thumb down 0

 34. tomato (igeza elincane) says:

  mina ngine qembu ngilibiza amawele, ngidlala izingoma zika ali mgube, i (geza) sizishayela ushemeni la ermelo.. mgube… cha uyinkabi ngempela

  Thumb up0   Thumb down 1

 35. tomato (igeza elincane) says:

  mina ngine qembu ngilibiza amawele, ngidlala izingoma zika ali mgube, i (geza) sizishayela ushemeni la ermelo.. mgube… cha uyinkabi ngempela…mgube qubeka ushaye unongewula

  Thumb up0   Thumb down 0

 36. Senzo Soko says:

  Sizwe sakithi angyena umlandeli kamaskandi kodwa ngiyakwazi ukubona into enhle nokuzwa ingoma eshisa iykhotha. Mfez’ emnyama mfana kithi ufike washaya langfuna khona, qhubeka ubagxobe mfana. Nawe Thulasizwe mfoka Ngobese (IKHEHLA LENDAWO) qhubeka mfana ushaye ingoma bake bezwe ukuthi sikhula ngani ngapha koMpumalanga, hahahahahaaaaa wabisha.

  Thumb up0   Thumb down 0

 37. andile says:

  bafoweth nongabon useyabona kuth niphika into eniyibonayo iNdidane iyinkosi bathathe Khuzan,,Dlubheke shaya lenkankan lakho awbatshele DSD Sondela Zanefa kkkkkkkk ay ke eka Ali angfun nokuythinta nje ysono lesiya

  Thumb up0   Thumb down 1

 38. shwi nomtekhala says:

  wath’asakh’uthando naw wath’asakh’umuz singakhohlisan yaz lengoma ingkhumbuz Le eyayith ngafa

  Thumb up1   Thumb down 0

 39. Anonymous says:

  Kulungile

  Thumb up0   Thumb down 1

 40. kanyon says:

  hhheee hhhee hhheee ngisekhona njaloo kulelikhaya ngsewuyena futhi uMlandeli weGeza lakwaMgubee yazi sithiniii kulonyakaa kuGeza lakwaMgube sithi *uXamu looo uhlala emanzini kodwa akagezi unensilaaaa…Nangu uxamuui usexakekileee*

  weShayinjaaa noNjemnyamaaa ngangitheni kini ngo-2010 angithi ngasho ngathi uAli isizibaa sikamaminzelaa esasungulwa ngo-2001 kubhukuda kusoona oXamu noSeleseleee ngithi ayezaaa amaSAP ngoGood ephethe uMthandeni noMthandeni uyeza ephethee iGeza lakwaMgube ngithi kuyomthatha u-6 months umfanaa ephuma engena eStudio uma efuna ukuCover kulezinsizwaaa hheee hheee Ngabeeka ninaa Shayinja noNjemnyama ukuthi nibee amaJaji woooooooooooooooooossssshiiiiiii

  Thumb up0   Thumb down 0

 41. Anonymous says:

  Cha bafwe2 indidane ngu jikelele usevu unyaka ngendondo futhi ku 2015 ye maz

  Thumb up0   Thumb down 1

 42. cebo says:

  Ayidle izishiyele cha ihamba yodwa imfezi uhlanya lwami phoii iyagugisa mfana wakithy cha bayeke babhede bonke bazokukhomba njemoto yamabhunu

  Thumb up2   Thumb down 0

 43. Anonymous says:

  Bafowethu masikhule ngomcabango omaskandi basuke bengaxabani thina balandeli sikhuluma into esingayazi ngeke usaba mnandi uma kungekho ukuchofana usomnandi uqinisile uma ethi impi yabanculi into endala masikhule ekekho unculi engathi angimthandi.soMnandi,Ndidane.CHALAHA.SHWI….,MFEZI.KHUZANI.BANING.NGEKE NGININQEDE BAFOWETHU.

  Thumb up1   Thumb down 0

 44. velabehleke says:

  Niyayiyeka indidane yiyona inkosi yomaskandi noma indala

  Thumb up0   Thumb down 0

 45. velabehleke says:

  Niyayiyeka indidane yiyona inkosi
  yomaskandi noma indala

  #baxove khehlalami

  Thumb up0   Thumb down 0

 46. Anonymous says:

  Kkkkkkkkkkkkk aysena mazinyo leyonto

  Thumb up0   Thumb down 0

 47. Qidilili says:

  Kazikwabayini umona bayashaya labafokazana ababili.uthini umgube ngeJinbei

  Thumb up0   Thumb down 1

 48. Qidilili says:

  Batshele mgube bozebeyofa.bengaphumeleli mabesacindezela abanyabantu

  Thumb up0   Thumb down 0

 49. Nduna says:

  Bafwethu ngicela ningzame ngezingoma ezindala kuWhatsapp

  Thumb up0   Thumb down 0

 50. U ali mgube uyayishay igom says:

  Pomeroy

  Thumb up0   Thumb down 0

 51. potoza mfana kuzolunga says:

  akekho umaskandi ongalunguna ku MJIK’S bafwe2 ningakhulumi ngomunt ongakwaz nikuxhoza intambo mina ngizidlalela UMJIK’S ,SHWI NOMTEKHALA, NEMFEZI EMNYAMA. hhayi amavukane

  Thumb up0   Thumb down 0

 52. prince ngubane says:

  Ama sap ,osaziwayo,chalahaaa and mthandeni yizo inkunzi

  Thumb up0   Thumb down 0

 53. dunusa bethembe says:

  shwi nomntelila ali mfoka mgube mjiks idlamanz RIP noSomnandi ugogo fish bayashisa bayangbusisa mina.

  Thumb up0   Thumb down 0

 54. xabhashe mlogan says:

  bf2 sengaman skhulume aisekh int eyenziw indidan ngb isnik umlayez ilibele ukwedelel knt thn skhulum nge chalaha laph lith”leli ithuba lokugcin mama mengahlulek zohlal umlenze”…..indidan aivel ithathe umhlal phansi dedel ichalaha

  Thumb up0   Thumb down 0

 55. noxolo says:

  ay bafwethu ngihamba nezingoma zebhova azingphupheli zihlala zizintsha njalo kimi…. bese kuba ushwi nomtekhala bangichaza ngoba abadeleli muntu nje.

  Thumb up0   Thumb down 0

 56. xabhashe mlogan says:

  qinisil noxolo izingom zika mgqumen aziphuph khn um esezo biz ethi”au shinge wen mubi ujaha utalangu int ngk uyinuk”..kdw chalah liyashay strng

  Thumb up0   Thumb down 0

 57. olwethu says:

  ngicela izingoma ezintsha kwabazi izingoma kuwhatsap ayi amavukane

  Thumb up0   Thumb down 0

 58. Ntanzibuselwa says:

  Mna ngidlala ezebhova inkosi yomaskandi not amavukane besekuba nguSomnandi

  Thumb up0   Thumb down 0

LEAVE A REPLY

Loading...